Bestair

Õhksoojuspumba elektrikulu ja kasutegur

ÕHKSOOJUSPUMBA ELEKTRIKULU JA KASUTEGUR

Õhksoojuspumbaga kütmine hoiab küttekulud suhteliselt madalana – võrreldes elektriküttega on võimalik soojuspumba kasutamisega vähendada küttekulusid maksimaalselt kuni 2-3 korda.
Säästlikkus ja loodussõbralikkus on märksõnad, mis iseloomustavad õhksoojuspumbaga kütmist.


Õhksoojuspumbad kasutavad soojusenergia tootmiseks välisõhku salvestunud soojusenergiat, mis on taastuv allikas ja püsiv seni, kuni päike paistab ja soojendab.
Õhku salvestunud soojusenergia kokku kogumiseks ja ruumi kütmiseks kasutamiseks teeb soojuspump tööd, mille jaoks vajab elektrienergiat.


Õhksoojuspumba elektrikulu on siiski suhteliselt madal ja kokkuvõttes rahakotisõbralik. Täpne õhksoojuspumba elektritarve sõltub seadme võimsusest, kasutavatest funktsioonidest ja välitemperatuurist. Soojendusvõimsus jääb tavaliselt vahemikku 3-4,5 kW ja jahutusvõimsus 2,5-3,5 kW.


Õhk-vesi soojuspumba elektrikulu sõltub samuti seadmest ja tööfunktsioonidest. Panasonic High Performance mudeli soojendus- ja jahutusvõimsus on 3,2kW, kuid Panasonic T-CAP mudelil vastavalt 12 ja 10 kW. Seadmete võimsuse vahe tuleb eelkõige maksimaalse küttepindala erinevustest: esimene mudel on mõeldud maksimaalselt 60-ruutmeetrilise ja teine 280-ruutmeetrilise pinna kütmiseks. Seega sõltub elektritarve mudeli versioonist, mis omakorda erineb oma võimsuse poolest köetava pinna suuruse jms näitajate põhjal.


Mida soojem on ilm, seda suurem on õhksoojuspumba küttetegur ja väiksem õhksoojuspumba elektritarbimine. Külmema ilma puhul peab soojuspump tegema rohkem tööd, kuna soojuspumba kompressoril on raskem muuta soojusenergia sobivaks kütteenergiaks. Seetõttu muutub ka õhksoojuspumbaga kütmine ebaotstarbekaks, kui välisõhu temperatuur langeb väga madalatele kraadidele ehk -30 kraadi lähedale.


Soojuspumba efektiivsust iseloomustab kõige paremini aastaringne küttetegur ehk SCOP. Kui küttetegur on 3, siis see näitab, et õhksoojuspumba elektritarve on kolm korda väiksem saadavast soojusenergia kogusest. Ehk 1 kWh elektrienergia kulutamisega toodab seade 3 kWh kütteenergiat.


Õhksoojuspumba elektrikulu sõltub eelkõige konkreetsest soojuspumba seadmest ehk sellest, millistele hoonele ja tingimustele antud soojuspump on mõeldud. Samuti sõltub õhksoojuspumba elektritarbimise kulu välisilmast kui ka funktsioonidest ja soovitud sisetemperatuurist, mis on seadmele seadistatud.


Keeruline on välja tuua, milline on õhksoojuspumba elektrikulu kuus, kuna see sõltub nii aastaajast, seadmest, tarbimisharjumustest ja kõigest muust.

Küsi lisa eksperdilt!
Õhk-õhk soojuspumbad, jahutussüsteemid