Bestair

Maakütte puurauk – tööpõhimõte ja hind

Soojus-puuraukudega ehk energiakaevudega maaküttesüsteem on oma tõhususe tõttu üha populaarsem küttelahendus. Tegemist on maa seest energiat koguva lahendusega, mille abil on võimalik kütta nii eramaju, kortermaju kui ka tööstushooneid. Kui standardse maaküttesüsteemi kollektor paigaldatakse maapinnast horisontaalselt 1-1,2 meetri sügavusele, siis puuraukudega süsteemi puhul asetatakse energiat koguv kontuur ehk torustik koguni 150 meetri sügavusele vertikaalselt. Kuna nii sügaval maapinnas on soojusenergia hulk oluliselt suurem, toimib ka maakütte puurauk teistest süsteemidest tunduvalt energiatõhusamalt, lisaks on see sõltumatu ilmastikuoludest. Vajaminevate puurkaevude hulk ja sügavus sõltub aga kohalikust pinnasest ning hoone energiavajadusest.


Energiakaevudega maakütte paigaldus ja tööpõhimõte

Esimese sammuna energiakaevude süsteemi paigaldamisel on vaja teha uurimistööd kohaliku pinnase kohta. Erinevad maapinna kihid annavad erineval hulgal soojusenergiat ning seetõttu on tarvis välja selgitada optimaalne puuraukude kogus ja sügavus. See, kui palju ja kui sügavale on puurkaevud vaja paigaldada, sõltub pinnasest, hoone energiavajadusest ja kohaliku omavalitsuse nõuetest. Oluline on, et maasoojuspumba puurauk asetseks järgmisest kaevust vähemalt 6 meetri kaugusel.

Kui optimaalne lahendus on paberi peal välja selgitatud, algab energiakaevude puurimine. Kaevudesse paigaldame torustiku, mis on täidetud spetsiaalse soojust omastava küttevedelikuga. Torustiku lekkeid ei ole vaja karta, kuna torude ümbert täidame kaevu spetsiaalse seguga, mis on keskkonnale ohutu. Peale puuraukude omavahel sidumist, ühendatakse kogu kontuur hoonesse paigaldatud soojuspumbaga, mille kaudu jõuabki soojus siseruumidesse. Maapinna sees olev üles soojendatud või energiaga laetud vedelik voolab torustiku kaudu maasoojuspumpa, mis jahutab vedeliku maha ning ammutab seeläbi protssessist omakorda energiat. Saadud energiaga soojendab soojuspump vett, mis suunatakse kas radiaatorite või põrandakütte torustiku soojendamiseks.

Maha jahtunud vedelik liigub aga tagasi energiakaevude torustikku ning ringlus hakkab otsast peale. Maasoojuspump kasutab tööks küll elektrienergiat, kuid süsteemi kaudu saadud soojusenergia hulk on elektriküttest kuni 5 korda suurem.


Vertikaalse puurkaevu eelised

Energiakaevudega süsteemi peetakse praegu Eestis kättesaadavatest energialahendustest kõige efektiivsemaks. Vertikaalse lahenduse juures mängib olulist rolli meie kliima. Kui horisontaalne kontuur asub ülemistes maapinna kihtides, on tema töövõime välisest ilmastikust ja temperatuurist mõjutatav. Sügavad puurkaevud on Eesti heitlikust ilmast aga sõltumatud. Lisaks eelnevale, on energiakaevude süsteemil veel mitmeid eeliseid:

  1. Sügaval maapinna sees on temperatuur kõrgem – seega on võimalik koguda veelgi rohkem soojusenergiat.
  2. Kuna standardne maakütte süsteem nõuab horisontaalse kollektori paigaldust, on vajalikud mahukad kaevetööd. Ulatuslik kaevamine rikub aga ümbritsevat haljastust. Vertikaalsete puuraukude paigaldamisel on kaevetööd minimaalsed ning hoone ümbrust ilustav haljastus jääb peaaegu puutumata.
  3. Puuraukude süsteem sobib igat tüüpi hoonele, olgu selleks eramaja, kortermaja, tööstus- või büroohoone.
  4. Maasoojuspumba puurkaev on ohutu – kaevu paigaldatakse spetsiaalne segu, mis kaitseb põhjavett ja maapinda torustiku lekete eest.


Kuidas kujuneb maakütte puuraugu hind?

Energiakaevudega lahenduse maksumus sõltub vajalike puuraukude hulgast ja metraažist, mis omakorda sõltub köetava hoone energiavajadusest ja ümbritsevast geoloogiast. Kuna iga objekt on oma olemuselt erinev, selgub lõplik hind pärast uurimistöö teostamist konsultatsiooni käigus spetsialistiga. Keskmiselt jääb iga puuritava meetri maksumuseks koos kõrvalkuludega orienteeruvalt 55€/im.

Lisaküsimuste korral tee oma päring siit või võta ühendust meie spetsialistiga.

Küsi lisa eksperdilt!
Õhk-vesi, maasoojuspumbad, päikeseenergia