Bestair

Mis on maakütte kollektor?

Maakütte kollektori all mõistetakse maapinnast soojusenergiat koguvat torustiku, mille sees on spetsiaalne külmumiskindel vedelik. Maakollektoreid on mitut erinevat tüüpi (horisontaalne, vertikaalne ja spiraal). Eestis on oma võrdlemisi lihtsa paigaldusviisi tõttu enim kasutatavaks kollektori tüübiks horisontaalne maakollektor, mille paigaldamiseks kaevatakse köetava hoone ümbruses kollektorkraavid, mille põhja asetatakse kollektori torustik.

Seega on maakütte kollektor kollektor soojuspumba ees oluliseim maakütte süsteemi osa – see teeb ära põhimõtteliselt kõige tähtsama osa tööst ehk kogub maapinnast soojusenergiat.

Maakütte kollektor paigaldatakse maapinna sisse, et koguda soojusenergiat. Soojusenergia kogutakse maakütte kollektori sees oleva tsirkuleeriva vedeliku kaudu: seejärel suunatakse saadud soojusenergia läbi maasoojuspumbas oleva soojusvaheti siseruumide kütteks või sooja tarbevee tootmiseks.

Kuna kogu soojusenergia kogutakse maapinnast, siis on oluline, et köetava hoone ümber on piisavalt palju vaba maapinda, kuhu paigaldada maakollektor. Maakütte kollektori paigaldamise jaoks on vaja umbes 3.6 korda rohkem vaba maapinda kui on köetava ruumi pindala ehk 3,6 m² kollektori jaoks oleva maapinnaga saab kütta umbes 1 m² hoone pinna. Täpsemad sellekohased arvutused teeb küttelahenduse müüja igale hoonele personaalselt.

Maakütte kollektori paigaldus

Kollektori paigaldus on küllaltki spetsiifiline töö ja vajab kindlasti eksperdi kaasamist. Bestair pakub kvaliteetset projektijuhtimist ja paigaldamist maakütte süsteemide puhul – kontakteeru meie ekspertidega, et küsida lisa.

Maakütte kollektori paigaldus näeb ette järgmiseid olulisi aspekte:
Torustiku paigalduse sügavus. Maakollektorit ei tohiks paigaldada väga sügavale ega ka liialt kõrgele, kuna siis ei suuda seade piisavas koguses soojust koguda ja kollektor end suve jooksul läbi sadevee ja päikesesoojuse piisavalt taastada. Torustik paigaldatakse reeglina 1,0 - 1,2 m sügavusele.
Pinnase koostis: Kollektori paigaldamiseks sobivaim pinnas on niiske või märg muldpinnas, kuna sellest pinnasetüübist on soojusenergia eraldus kõige suurem (ca 20-30 W/jm kohta). Vastupidiselt niiskele muldpinnasele on kõige madalama soojusenergia eraldusega kuivad liivapinnased (ca 10-15 W/jm kohta), mille puhul tuleb võrreldes niiskemate pinnastega paigaldada vajaliku soojusenergia saamiseks ca 50% enam kollektori torustikku.  
Maakütte kollektori paigaldus on aeganõudev ja erioskusi eeldav töö. Pea nõu Bestairi ekspertidega, kes aitavad kvaliteetselt ja professionaalselt juhtida kogu maakütte süsteemi paigaldamise protsessi ja seadmete valikut.

Maakütte kollektori paigalduse maksumus sõltub köetava hoone suurusest, pinnase tüübist ja kaasnevatest võimalikest lisatöödest. Orienteeruvalt saab aga arvestada, et maakütte kollektori paigalduse hind on suurusjärgus 3€/jm kohta, mis sisaldab nii kaevetöid kui ka torustikke koos paigaldusega.

Küsi lisa eksperdilt!
Õhk-vesi, maasoojuspumbad, päikeseenergia